EU FONDOVI
Naziv projekta: 
Internacionalizacija poslovanja poduzeća RI-ING NET d.o.o.

Opis projekta: 
Projektom će se omogućiti stvaranje nove tržišne pozicije te jačanje međunarodne konkurentnosti informatičkog poduzeća RI-ING NET d.o.o., specijaliziranog za razvoj IKT rješenja za tzv, pametne gradove. Projekti i sustavi kojima tvrtka nastupa na tržištu pretežito su u domeni povećanja efikasnosti rada komunalnog sustava JLS-a (održavanje cesta, zgrada i urbane infrastrukture, ekologije i gospodarenja otpadom, supervizija i naplata parkinga, praćenje vozila), komunikacije s građanstvom i transparentnosti rada lokalne uprave.
Sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima omogućit će se predstavljanje inovativnih rješenja za pametne gradove međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu te time potaknuti uvođenje proizvoda na nova inozemna tržišta.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Projektom će se potaknuti sposobnost Poduzeća za predstavljanje inovativnih proizvoda/usluga na najznačajnijim svjetskim sajmovima u području prometa te pametnih gradova:
(1) Nastup poduzeća na međunarodnom sajmu ‘’SMART CITY EXPO WORD CONGRESS’’ (Barcelona, Španjolska), koji predstavlja najznačajniji svjetski događaj u području pametnih gradova.
(2) Nastup poduzeća na međunarodnom sajmu ‘’INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2021’’ (Amsterdam, Nizozemska), koji predstavlja najznačajniji svjetski sajam iz sektora prometne infrastrukture, upravljanja prometom, pametne mobilnosti, sigurnosti na cestama i parkiranja.

Specifični cilj projekta:
Jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća RI-ING NET d.o.o. olakšavanjem predstavljanja proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu te uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište zemalja EU te JI Europe, kao i povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ukupna vrijednost projekta: 145.711,62 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 135.117,86 kn
Iznos koji sufinancira EU: 113.498,98 kn
Predmetni projekt sufinanciran je iz fondova Europske Unije (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u intenzitetu od 83,99%. Preostali iznos osigurava Korisnik iz vlastitih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: 22.02.2020. – 22.12.2021.

Kontakt osobe za više informacija:
Marko Andrić, direktor
marko.andric@ri-ing.net