PAZIGRAD

Inteligentno prometno redarstvo

Sustav PAZIGRAD je integrirana cjelina više informatičkih podsustava čija je namjena povećanje kvalitete i efikasnosti rada službe prometnog redarstva, te komunalnog sustava u cjelini. Informacijski sustav prometnog redarstva u potpunosti pokriva sve segmente rada od potpuno automatiziranog terenskog rada putem ručnih terminala i prijenosnih pisača, uredskog segmenta sa mogućnošću nadzora i pregleda postupanja, pa do kompletnog sustava administrativnog vođenja prekršajnog postupka. U sustav je uključen automatski (on-line) dohvat podataka o vlasnicima vozila iz baze MUP-a, kao i veza sa odvjetničkim društvom u cilju postupanja prema stranim državljanima.

Sustav omogućava i dvosmjernu vezu prema službi za premještanje vozila (pauk) kojim je omogućeno slanje naredbi za podizanje vozila od strane prometnih redara na terenu sa istovremenom mogućnošću da pauk vozila pošalju zahtjev za podizanjem na odobrenje uredu prometnog redarstva i/ili policiji. Omogućeno je i trećim osobama (naplatničarima parkirališta, djelatnicima komunalnih službi,…) da putem pametnih telefona iniciraju postupanje pauk službe, odnosno prometnog redara.

Terenski rad

Evidentiranje prekršaja pogrešno parkiranih vozila na terenu putem ručnog terminala sa fotografiranjem neograničenog broja fotografija po prekršaju, automatskim GPS određivanjem adrese prekršaja i automatskim očitanjem registracije, mogućnošću ispisa obavijesti i upozorenja o počinjenom prekršaju u punom formatu (dimenzije uplatnice).

Vođenje prekršajnog postupka

Evidentiranje naplate, on-line dohvata podataka o vlasnicima vozila iz baze MUP-a, automatizirano izdavanje zahtjeva za dostavu podataka, obaveznih prekršajnih naloga, uz obuhvat svih segmenata prekršajnog postupka, pa do povezivanja sa odvjetničkim društvom u cilju postupanja prema stranim državljanima.

Centralna evidencija komunalnih problema

Cjelovitost primjene sustava i dodatnu efikasnost daje integracija sa podsustavom GRADSKO OKO kojim je omogućeno da prometni redari tijekom postupanja prema parkiranim vozilima istovremeno registriraju uočene probleme iz domene komunalnog sustava u cjelini, sa mogućnošću prosljeđivanja na komunalne službe/osobe zadužene za rješavanje istih.GRADSKO OKO

Evidencija komunalnih problema

GRADSKO OKO kao segment projekta PAZIGRAD omogućava uključivanje širokog broja sudionika u jednostavno stvaranje centralne evidencije komunalnih problema. Kroz različite načine prijavljivanja uočenih problema na terenu omogućava svim sudionicima da bez dodatnih napora i tehničkih znanja stvaraju sustavnu evidenciju uočenih problema sa mogućnošću prosljeđivanja na osobe zadužene za pojedinu problematiku.

Takvom širom „mobilizacijom“ i sinergijskim efektom djelovanja svih sudionika (djelatnika komunalnog sustava, mjesnih odbora, redara,…) postiže se dodatna efikasnost i u cijelosti opravdava uvođenja sustava i u sredinama u kojima prometni problemi osciliraju svojim intenzitetom (sezona).

Prijave u centralnu evidenciju

Kreiranje prijava na brz i jednostavan način omogućeno je raznim tehnologijama prilagođenim vrsti korisnika i njegovim mogućnostima.

Prijavljivanje u centralnu evidenciju putem aplikacije na pametnim telefonima (Android, iPhone), tabletima, računalima ili iz aplikacije za rad prometnih redara (PAZIGRAD).

Komunalna poduzeća i drugi subjekti

Involviranje u sustav omogućeno je bez dodatih instalacija, investicija ili promjene načina rada i tijeka procesa unutar komunalnog poduzeća.

Sustavom pruža komunalnim poduzećima i drugim subjektima zaprimanje prijava direktno sa terena kao i komunikacija po predmetnoj problematici.

Interakcija s građanima

Pružite građanima mogućnost prijavljivanja i/ili uvid u svoj rad u komunalnom segmentu. Sustav omogućava transparentnost prema građanima, iako mu to nije osnovna funkcija, budući da transparentnost treba biti posljedica dobro organiziranog i efikasnog sustava što je temeljni cilj uvođenja sustava GRADSKOG OKO.

SUSTAV EVIDENCIJE KOMUNALNIH PROBLEMA
Markeri-85
Markeri-88
Markeri-87
Markeri-86


REFERENTNA LISTA

0
JEDINICE LOKALNE SAMOPURAVE I VEZANA DRUŠTVA

Baška

Bjelovar

Brela

Crikvenica

Daruvar

Gradac

Hvar

Konavle

Koprivnica

Korčula

Kostrena

Krk

Labin

Mali Lošinj

Malinska

Metković

Rijeka plus

Opatija 21

Prirodoslovni muzej Rijeka

Marina

Medulin

Nin

Novalja

Novi Vinodolski

Opatija

Osijek

Pazin

Pakoštane

Poreč

Postira

Preko

Primošten

Pučišća

Punat

Rab

Trogir holding

Eko Murvica

Raša

Rijeka

Samobor

Sisak

Slavonski Brod

Solin

Split

Stari Grad

Tar Vabriga

Trogir

Virovitica

Vis

Vrsar

Zaprešić

Split parking

Greben Brela

Fontik


O TVRTCI


Tvrtka RI-ING NET je informatička tvrtka za računalne djelatnosti i usluge koja nastavlja 20 godišnji kontinuitet poslovanja na informatičkom tržištu RH, a svoje djelovanje temelji na projektima i rješenjima na „smart client“ aplikacijama, te mobilnim i web platformama, pri tome koristeći resurse vlastitog podatkovnog centra. Projekti PAZIGRAD i GRADSKO OKO čine temeljene noseće projekte tvrtke koji fokusiraju rješenja iz segmenta komunalnog sustava, te suvremenim tehnologijama direktno utječu na povećanje efikasnosti rada komunalnih službi gradova i općina.

Dvosmjerna komunikacija sa građanstvom putem interneta, maila, SMS-a i aplikacija na pametnim telefonima, otvara široke mogućnosti povećanja transparentnosti lokalne uprave i dostupnosti njenih službi, a u cilju kvalitetnijeg djelovanja lokalne uprave u cjelini. Njima svaka sredina, od najmanjih općina do velikih gradova, koja osluškuje potrebe svojih građana i ulaže napore u smislu povećanja kvalitete života na svojem području, dobiva snažno oruđe primjereno modernom digitalnom dobu.

RI-ING NET d.o.o. | OIB: 18259544697 | IBAN: HR5924020061100631970 | Tel: 051 341 523 | Fax: 051 341 512

TIM


Zvjezdana Anić

Administrator

Slavica Žulić

Back-End Developer

Nevio Rugaš

System administrator

Nevija Samardžić

Administrator

Marko Andrić

CEO / Direktor

Ivo Opančar

IT Assistant

Daniel Pajalić

Senior developer

Armando Šćulac

Database administrator

KONTAKTI


 • E-mail

  info@ri-ing.net

 • Telefon/Fax

  tel: +385 51 341 521
  fax: +385 51 341 512

 • Adresa

  Josipa Završnika 7
  51000 Rijeka
  Croatia

 • Skype

  Piši nam!

 • LinkedIn

  Prati nas!

 • Facebook

  Pronađi nas!